Členství v klubu

Členství

Členství klubu je otevřeno všem zájemcům o RC automodelářství. Není omezeno věkem, bydlištěm ani členstvím v jiných zájmových organizacích. Pokud máte zájem a oslovují Vás RC modelářské kategorie, kterým se věnujeme, přijďte mezi nás. Pokud si nejste jisti, zavítejte na některou z našich plánovaných akcí, podívejte se a pohovořte si se členy klubu.

Jako člen získáte právo užívat s minimálními omezeními dráhu pro trénování. Pokud začínáte a sbíráte technické či závodní zkušenosti, získáte i jednodušší přístup ke znalostem a radám našich zkušených členů

Členské povinnosti

Základní členskou povinností je seznámit se se stanovami klubu a řídit se jimi. V praxi je nutné hlavně z organizačních důvodů včas hradit členské příspěvky a plně dbát na ochranu majetku, vybavení a dobré jméno klubu. Předpokládáme, že člen se bude podle svých možností účastnit brigád a závodů pořádaných klubem.

Chcete se stát členem ?

Je to velmi jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji (nebo předat osobně) vedení klubu. Po schválení přihlášky budete vyzváni k úhradě členského příspěvku (stanovené části) na příslušný rok a následně si vyzvednete čipovou kartu, opravňující Vás ke vstupu na dráhu. Za osobu nezletilou (mladší 15 let) musí přihlášku potvrdit a podat zákonný zástupce, který zároveň vůči klubu přebírá odpovědnost za dodržování stanov klubu a pravidel užívání dráhy.

Postup:

  • vyplňte přihlašovací formulář
  • odešlete na adresu uvedeno v kontaktech
  • vyčkejte na telefonní nebo elektronickou poštou zaslané potvrzení výborem klubu
  • vyzvedněte si kartu a užívejte si členských výhod (i povinností)