Klubová dráha

Dráha a její parametry

Původní dáha vznikla v roce 2004 na části asfaltového basketbalového hřiště, které je součástí komplexu sportovišť ve správě TJ Spartak Čelákovice. Tak, jak dovolovaly podmínky a finanční situace, procházela dráha postupnými úpravami. Dráha byla rozšířena na celou plochu původního hřiště, společně s tím bylo rozšířeno a v celé délce zastřešeno depo pro jezdce. Došlo i na úpravy zajišťující větší pohodlí pro jezdce. Vedle zastřešení vyvýšeného stání pro řízení modelů (empire) jsme ho díky technickému umu a zručnosti některých z nás dokázali zpřístupnit pomocí speciálního výtahu i kolegům vozíčkářům. To spolu s navazujícími úpravami přístupových cest zajistilo, že se naše dráha zřejmě stala v ČR unikátní zajištěním úplného bezbariérového přístupu.

  • Plocha zabraná dráhou je 65x30m.
  • Šíře jízdního pruhu je mezi 3,5m a 5,5m.
  • Délka cílové rovinky je zhruba 60m
  • Délka okruhu je 300m.

Bezbariérový přístup

Dráha je přístupná i pro zájemce o automodelářství s pohybovým postižením. Vše je připraveno a zajištěno tak, aby si naši kolegové vozíčkáři mohli náš společný koniček naplno užít. Postačuje pouhý jeden asistent na to, aby byli schopni vystoupat i s vozíčkem na empire. Ten je zároveň speciálně upraven tak, aby se až dva vozíčkáři mohli současně a plnohodnotně, bez vzájemného omezování s ostatními jezdci, zapojit do soutěžních klání.  Pokud jsou zároveň členy klubu, nebo si zajistí možnost využívání dráhy pro trénink, nejsou omezeni ani v možností užívat naše zázemí ve volných termínech otevřených pro trénování.

Kvalifikovaný dohled nad montáží
Zátěžový test

Díky těmto úpravám se stalo několik kolegů – vozíčkářů pravidelnými účastníky nejen námi pořádaných závodů. Ocenění naší práce z jejich strany nás velmi těší.

Využití dráhy

Venkovní dráha slouží pro všechny seriály závodů, pořádaných naším klubem, které vyhlašuje v rámci letní sezony. Stále pokračuje pohár Open 1:10 GP a EP, který je vyhlášen pro modelová auta v měřítku 1:10 se spalovacím (GP) nebo elektrickým (EP) motorem. Dráhové modely s pohonem všech kol tak jezdí otevřený závod, což znamená, že se ho může zúčastnit každý, pokud jeho podvozek splňuje základní požadavky vypsané kategorie. Během poháru (od května do konce září) se typicky odjede okolo 8 závodů. 

Každoročně dráhu propůjčujeme i k jiným modelářským závodům a podnikům. Patří mezi ně například celorepublikové závody mistrovství ČR modelů v měřítku 1:5. Kromě tohoto velkého podniku se na naší dráze konají i další závody elektrických modelů v měřítku 1:10.

Upravili jsme kalendář závodů tak, že se závody pořádané naším klubem konají vždy po celý víkend. V sobotu se jezdí závody modelů se spalovacími motory, v neděli pak elektricky poháněné modely. I při tomto sdružení našich vlastních závodů díky velkému zájmu dalších modelářských klubů a organizací nezbývá mnoho volných víkendů.

Pravidla užívání platná pro členy klubu a uživatele ježděnek

Jako klub respektujeme, že dráha je umístěna poměrně blízko bytové zástavby. I když umístění dráhy „v dolíčku“ i okolní bujná vegetace napomáhají hlukovému odstínění, snažíme se i tak omezit negativní dopady na naše sousedy. Proto je provoz modelů, vybavených spalovacími motory, časově omezen. Toto časové omezení je v maximální míře promítnuto i do časových rozvrhů klubem pořádaných akcí.

Pokud neprobíhá plánovaná akce,  mohou členové klubu a uživatelé ježděnek užívat dráhu pro volný trénink takto:

Modely s elektrickým pohonem:
Pondělí – Neděle
9:00 – 21:00
Modely se spalovacím motorem:
Středa
10:00 -12:00
13:00 -18:00

Průkazky členů klubu i ježděnky jsou nepřenosné. Členové výboru klubu jsou oprávněni si je od osob, pohybujících se v areálu dráhy, vyžádat ke kontrole. Výjimku tvoří plánované akce, kdy si řídí přístup a pohyb osob v areálu organizátor.