Kontakty

Organizační záležitosti

Předseda: Miloslav Pfeffer, telefon: +420 604 407 887, email: 261263472@iol.cz

Místopředseda: Richard Klik, telefon +420 724 611 920, mistopredseda@rcautacelakovice.eu

Úhrady plateb ve prospěch klubu

Pokladník a hospodář: Pavel Holub, telefon +420 775 219 590, email: hospodar@rcautacelakovice.eu

Účet pro bezhotovostní úhradu členských příspěvků a dalších plateb (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno)

430709028/5500

Adresa pro korespondenci

RC KLUB – p. Pavel Holub

TJ Spartak Čelákovice

Masarykova 585

250 88 Čelákovice

Členský výbor

Členský výbor se schází pravidelně jednou měsíčně a pracuje ve složení:

Předseda: Miloslav Pfeffer

Místopředseda: Richard Klik

Pokladník / hospodář: Pavel Holub

Členové výboru: Jiří Těhník, David Veselý, Zdenek Hanzlík, Jiří Nováček, Tomáš Kupilík, Jaroslav Trégr