Veselé vánoce a šťastný nový rok 2021

Přejeme všem modelářům, našim příznivcům a jejich rodinám, i všem lidem dobré vůle příjemné a krásné prožití svátků vánočních v dobré zdravotní kondici a do nového roku 2021 přejeme nám i vám všem pevné zdraví, štěstí klid pohodu a mnoho krásných zážitků v nové modelářské sezóně roku 2021. Ať se ten nový rok obejde bez omezení a všichni dohromady si užijeme mnoho radosti s naším koníčkem ať už při setkáních na naší dráze v pohárech Čelákovice Open GP a EP, tak i na všech jiných sportovních akcích spojených s naším koníčkem.

Váš RC klub Čelákovice